Konzultace - DD centrum

DD Centrum
Přejít na obsah
DD Centrum
Kontakt - QR kód
Tel: +420 606433245
DD Centrum Dačice

Denisa Dohnalová, Dis.
soukromá  poradenská činnost
konzultace - poradenství
Deni
 

"Někdy jsou situace v životě lehčí, než se nám zdá. Jen se nebát je začít řešit."
_________________________________________________
  Vítám Vás na těchto stránkách, ať už hledáte konkrétní pomoc, nebo jste sem zavítali spíše ze zvědavosti. Pokusím se Vám zde podat stručně a přehledně informace o poradenských službách, které poskytuji. Jmenuji se Denisa Dohnalová a působím jako konzultantka v rámci své soukromé praxe. Náplní mé práce jsou individuální, skupinové, rodinné či párové konzultace. Pomohu Vám najít novou cestu k Vaší naději na schůdný a smysluplný život. Pomohu Vám, abyste pro tuto naději mohli udělat vše, co jste ještě nezkusili.
___________________________________________________
Kdo jsem...
Vystudovala jsem sociální práci na SVOŠ sociální v Jihlavě. Poté jsem absolvovala 5 ti letý psychoterapeutický výcvik INSTEP zaměřený na integrativní Gestalt terapii. Od roku 2010 do roku 2019 jsem pracovala v terapeutické komunitě pro osoby ohrožené závislostí, kde jsem v rámci dalšího vzdělávání prošla dvouletým zaškolením v Gender terapii a následně s kolegou vedla terapeutické skupiny zaměřené na genderovou problematiku. V komunitě jsem prošla více pracovními pozicemi: sociální pracovnice, vedoucí evropského projektu, terapeutka (individuální i skupinová), zástupkyně vedoucího. Dále jsem pracovala několik let s dětmi v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a se seniory v pečovatelské službě. V roce 2019 jsem nastoupila na pozici vedoucí a sociální pracovnice do chráněného bydlení pro osoby zdravotně postižené, kde jsem doposud. DD Centrum zahájilo činnost v roce 2018. Od roku 2018 se věnuji také lektorské činnosti a realizuji vzdělávací programy, přednášky, preventivní programy včetně webinářů, na témata dle zakázky. Součástí mé profese je celoživotní vzdělávání, absolvuji každoročně několik akreditovaných vzdělávacích akcí.

Mou odbornou garantkou a supervizorkou je paní PhDr. Jana Klimešová.
Deni"Na každém konci tunelu, lze spatřit světlo"
Konzultace...
Nabízím Vám porozumění, podporu a zájem. Možná jste v těžké životní situaci, možná se cítíte osamoceni, možná jste se dostali ve svém životě do bodu, kdy nevíte jak dál….

Nemusíte na to být sami, mohu Vám nabídnout svůj čas, který strávíme společně a společně se podíváme na to, co Vás trápí a společně můžeme nalézt směr, kterým se chcete dát…

Nejsem expertem na Váš život, ale mohu být Vaším průvodcem, abyste znovu chytili vítr do svých plachet…

Každý den je novou kapitolou Vaší knihy života, vy jste autorem, mohu Vám pomoci se znovu nadechnout a získat novou sílu a chuť začít psát…
S čím Vám mohu pomoci.
Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy má pocit, že už to sám nezvládne, že se v jeho životě děje něco, čemu nerozumí…že neví jak dál…
Není slabostí říci si o pomoc…
Nabízím konzultace osobního rozvoje, poznání, ukotvení...
Jaká témata můžeme sdílet?
- potíže v mezilidských vztazích nebo v partnerství
- životní krize (osobní, vztahová, pracovní)
- úzkosti a strach z nejrůznějších situací omezující Vás v běžném životě
- špatná nálada bez objektivních důvodů
- hledáte smysl života
- ztrácíte vůli plnit své povinnosti
- nemáte se rádi, máte nízké sebevědomí
- máte konflikty s druhými lidmi, berete si všechno moc osobně, jste vztahovační
- jste žárliví a kazí Vám to vztah
- potřebujete se vyrovnat s Vaší minulostí
- máte chuť se rozvíjet, lépe se poznat, pracovat na sobě
- nemáte se komu svěřit
…a mnoho dalšího
Spolupráce...
Deni
Témata

- stres, únava
- vztahové problémy
- životní rozhodnutí
- osobnostní rozvoj
- obavy, úzkosti, krize
- výchova dětí
- obtíže v zaměstnání
Jak probíhá spolupráce?
Většina klientů se právem zajímá, jak taková spolupráce funguje. Pojďme si tedy popsat jednotlivé kroky.

PRVNÍ KROK – domluva termínu
Klient si termín domlouvá telefonicky nebo e-mailem. Datum a hodina konzultace je vždy po vzájemné dohodě. Domluvený termín je závazný.

DRUHÝ KROK – osobní setkání
V rámci úvodního setkání společně kontraktujeme zakázku a cíl spolupráce, její rozsah a četnost. V závěru setkání se s klientem domlouváme, zda chceme dále společně pracovat na jeho tématu. Zároveň se Vás zeptám, jaký ve Vás zanechalo naše setkání dojem, jak jste spokojeni. V případě další spolupráce Vám tento dotaz budu pokládat po každé konzultaci. Je důležité, abyste se cítili bezpečně a mohli otevřeně sdělit vše, co potřebujete. Díky tomu budeme mít objektivní zpětnou vazbu a prostor rozvíjet kvalitu poskytované služby, kterou si hradíte.

DALŠÍ KROKY – Společné setkávání nad Vašimi tématy
Po vzájemné domluvě se s klientem pravidelně setkáváme. Četnost konzultací bude tak intenzivní nebo tak volná, jak rozhodnete Vy. Od setkávání 1 x týdně až po setkávání 1 x měsíčně, nebo jen příležitostně.

ROZLOUČENÍ – splnění zakázky a rozloučení

Ceník...
Denisa Dohnalová, DiS.
DD Centrum Dačice
Konzultace - poradenství


  • 700,- Kč    konzultace v trvání 60 minut / 1 osoba
  • 1400,- Kč    párová, rodinná konzultace v trvání 90 minut / 2  -  4 osoby
  
Ceník se vztahuje i na online konzultace ( telefon, Messenger, WhatsApp, Skype ).

Nejsem plátce DPH.

Náš vztah je založen na vzájemné důvěře.

Ke konzultaci je nezbytné se předem objednat.

Platba probíhá v hotovosti po skončení konzultace oproti příjmovému dokladu.
V případě online konzultace probíhá platba převodem částky na účet. Poté klient obdrží potvrzení o přijetí platby E-mailem.
Nepracuji na zdravotní pojišťovny.
Kontakt...
  • facebook
  • skype
DD centrum
Denisa Dohnalová Dis.
B. Smetany 192
380 01 Dačice


tel.: 606 433 245
IČ: 68530528
  
Návrat na obsah