Psychoterapie - DD centrum

DD Centrum
Přejít na obsah
DD Centrum
Kontakt - QR kód
Tel: +420 606433245
psychoterapeutické konzultace - poradenství

Denisa Dohnalová, Dis.
soukromá  psychoterapeutická  praxe
Deni
 

"Někdy jsou situace v životě lehčí, než se nám zdá. Jen se nebát je začít řešit."
_________________________________________________
  Vítám Vás na těchto stránkách, ať už hledáte konkrétní psychoterapeutickou pomoc, nebo jste sem zavítali spíše ze zvědavosti. Pokusím se Vám zde podat stručně a přehledně informace o psychoterapeutických službách, které poskytuji. Jmenuji se Denisa Dohnalová a působím jako psychoterapeutka v rámci své soukromé praxe. Náplní mé práce je individuální, skupinová, rodinná či párová terapie. Pomohu Vám najít novou cestu k Vaší naději na schůdný a smysluplný život. Pomohu Vám, abyste pro tuto naději mohli udělat vše, co jste ještě nezkusili.
___________________________________________________
Kdo jsem...
Vystudovala jsem sociální práci na SVOŠ sociální v Jihlavě. Poté jsem absolvovala 5-ti letý psychoterapeutický výcvik INSTEP zaměřený na Integrativní Gestalt terapii. Od roku 2010 do roku 2019 jsem pracovala v terapeutické komunitě zaměřené na léčbu závislostí, kde jsem v rámci dalšího vzdělávání prošla dvouletým zaškolením v Gender terapii a následně s kolegou vedla terapeutické skupiny zaměřené na genderovou problematiku. V komunitě jsem prošla více pracovními pozicemi, od sociální pracovnice, přes vedoucí evropského projektu JOB Club, terapeutky, až na zástupkyni vedoucího. Dále jsem pracovala několik let s dětmi v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a se seniory v Pečovatelské službě. V roce 2019 jsem nastoupila na pozici vedoucí a sociální pracovnice v chráněném bydlení pro mentálně a zdravotně postižené, kde jsem doposud. Soukromou psychoterapeutickou praxi jsem otevřela v roce 2018. Po dvou letech byla soukromá psychoterapeutická praxe dočasně uzavřena skrz covidová opatření. Od roku 2018 se věnuji také lektorské činnosti a realizuji vzdělávací programy a přednášky, včetně webinářů na témata dle zakázky. Součástí mé profese je celoživotní vzdělávání, absolvuji tedy každoročně několik vzdělávacích akcí, seminářů, webinářů či kurzů.

Mou odbornou garantkou je paní PhDr. Jana Klimešová.
Deni"Na každém konci tunelu, lze spatřit světlo"
Terapie...
Nabízím Vám porozumění, podporu a zájem. Možná jste v těžké životní situaci, možná se cítíte osamoceni, možná jste se dostali ve svém životě do bodu, kdy nevíte jak dál….

Nemusíte na to být sami, mohu Vám nabídnout svůj čas, který strávíme společně a společně se podíváme na to, co Vás trápí a společně můžeme nalézt směr, kterým se chcete dát…

Nejsem expertem na Váš život, ale mohu být Vaším průvodcem, abyste znovu chytili vítr do svých plachet…

Každý den je novou kapitolou Vaší knihy života, vy jste autorem, mohu Vám pomoci se znovu nadechnout a získat novou sílu a chuť začít psát…
Kdo je psychoterapeut?
Psychoterapeut je odborník, který po studiu (pedagogické, humanistické, sociální, lékařské apod.) absolvoval psychoterapeutický výcvik. A co vlastně obnáší psychoterapeutické vzdělání? Každý, kdo chce pracovat jako psychoterapeut, absolvuje obvykle pětiletý výcvik, ve kterém jednak pracuje sám na sobě v roli klienta, také se učí řadu postupů a technik a zejména přemýšlet jako psychoterapeut. Během výcviku má také zvládnout teorii a pracovat desítky hodin pod supervizí – konzultovat po ukončení výcviku svou práci pravidelně se zkušenějším kolegou – supervizorem.
Jak probíhá psychoterapie?
Průběh psychoterapie se liší podle povahy potíží, kvůli kterým klient psychoterapii vyhledá a podle způsobu práce psychoterapeuta. Na základních věcech se domlouvá při prvním setkání tzv. kontraktování, mnohé však vyplyne až během delší spolupráce a je dobré vždy po několika setkáních revidovat zakázku.
Co je psychoterapie?
Historicky je psychoterapie léčba zlomené duše slovem. V současnosti je psychoterapie jednou z pomáhajících profesí, která se (vedle medicíny, psychologie, léčitelství a dalších) uplatňuje v oblasti péče o zdraví. Psychoterapie směřuje k dosažení, obnovení, rozvoji či udržení kvality života klientů tak, aby mohli žít život subjektivně spokojený, a to především v aspektech osobních, zdravotních, sociálních a pracovních. Cílem psychoterapie je dosažení optimálního rozvoje osobnosti a odstranění resp. zmírnění psychického či fyzického utrpení jedince.
 
Psychoterapie obvykle probíhá mezi psychoterapeutem a jeho klientem (individuální psychoterapie), klienty z jedné rodiny (rodinná terapie), případně skupinou klientů (skupinová psychoterapie). Mluví o svých tématech ve snaze dostat se k jejich hlubším souvislostem, lépe je pochopit, přijmout a někdy i nalézt vhodná vysvětlení nebo řešení.
 
V České republice není psychoterapie pozitivně legislativně ukotvena, její výkon tedy může být zdravotní či sociální službou anebo službou v oblasti školství. Může být také poskytována jako volná živnost.
Kdy je dobré navštívit psychoterapeuta?
Každý z nás se asi někdy dostal do situace, kdy měl pocit, že už to sám nezvládne, že se v jeho životě děje něco, čemu nerozumí…že neví jak dál…
Není slabostí říci si o pomoc…však se zlomenou rukou také jdeme k lékaři…proč se ostýcháme jít k odborníkovi se zlomenou duší?
- chcete řešit problémy v mezilidských vztazích nebo problémy v partnerství
- nacházíte se v životní krizi (osobní, vztahové, pracovní)
- trpíte úzkostmi a strachem z nejrůznějších situací a to Vás omezuje v běžném životě
- míváte špatné nálady bez objektivních důvodů
- připadá Vám, že život nemá smysl
- ztrácíte vůli plnit své povinnosti
- jste sami sobě protivní, nemáte se rádi, máte nízké sebevědomí
- máte konflikty s druhými lidmi, berete si všechno moc osobně, jste vztahovační
- jste bezdůvodně žárliví a kazí Vám to vztah
- potřebujete se vyrovnat s Vaší minulostí
- máte chuť se rozvíjet, lépe se poznat
- krizová intervence
…a mnoho dalšího
Spolupráce...
Deni
Témata

- stres, únava
- vztahové problémy
- životní rozhodnutí
- osobnostní rozvoj
- obavy, úzkosti, krize
- výchova dětí
- obtíže v zaměstnání
Jak probíhá spolupráce?
Většina klientů se právem zajímá, jak taková spolupráce funguje. Pojďme si tedy popsat jednotlivé kroky.

PRVNÍ KROK – domluva termínu
Klient si termín domlouvá telefonicky nebo e-mailem. Datum a hodina jsou vždy po vzájemné dohodě. Domluvený termín je závazný.

DRUHÝ KROK – Osobní setkání
V rámci úvodního setkání (60 minut) společně domlouváme důvod a cíl spolupráce, její rozsah, hloubku a četnost. V závěru setkání se s klientem domlouváme, zda chceme tedy společně pracovat na zlepšení jeho situace. Zároveň se Vás zeptám, jaký ve Vás zanechalo naše setkání dojem, jak jste spokojeni. V případě další spolupráce Vám tento dotaz budu opakovat stále a stále. Službu, kterou si vyžádáte a platíte máte právo spoluurčovat a spoluřídit.

TŘETÍ – x tý – KROK – Terapeutická setkávání
Po vzájemné domluvě se s klientem pravidelně setkáváme. Bude tak intenzivní nebo tak volná, jak rozhodnete Vy. Od setkávání 1 x týdně až po setkávání 1 x měsíčně, nebo jen příležitostně.

DALŠÍ KROKY – Pravidelné vyhodnocování
Na začátku a na konci každého setkání provádíme společně vyhodnocení. Díky tomu má klient také jakousi „objektivní oporu“ pro zhodnocení celé terapie.
Ceník...
Denisa Dohnalová, DiS.
soukromá praxe
certifikovaná psychoterapeutka Instep-Člen Evropské asociace pro integrativní psychoterapii

  • 700,- Kč    konzultace v trvání 60 minut / 1 osoba
  • 1200,- Kč    konzultace v trvání 120 minut / 1 osoba
  • 1400,- Kč    párová a rodinná terapie v trvání 60 minut / 2  - 4 osoby
  
Ceník se vztahuje i na online konzultace ( Tel.,Messenger, WhatsApp, Skype ).
Nejsem plátce DPH.

Náš vztah je založen na vzájemné důvěře.

Ke konzultaci je nezbytné se předem objednat.

Platba probíhá vždy v hotovosti po skončení konzultace oproti příjmovému dokladu.
V případě online konzultace převodem částky na účet. Poté klient obdrží potvrzení o přijetí platby E-mailem.
Nepracuji na zdravotní pojišťovny.
Kontakt...
  • facebook
  • skype
DD centrum
Denisa Dohnalová Dis.
B. Smetany 192
380 01 Dačice
tel.: 606 433 245
IČ: 68530528
  
Návrat na obsah